JANUARY S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
BAVARIA C42 2023 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

FEBRUARY W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                        
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                        
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                        
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                        
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                        
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                        
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                        
Selini 325 HANSE 2012(ATH & KOS)                                                        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                        
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                        

 

MARCH W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

APRIL S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                            ATH            ATH    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                            ATH            ATH    
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                          ATH  
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                            ATH            ATH    
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                          ATH  
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                            ATH            ATH  ATH  
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                            ATH            ATH  ATH  
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                          ATH  
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

MAY M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020          ATH                                                    
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)            ATH            ATH                ATH            ATH          
BAVARIA C42  2023 (ATH)          ATH                                                    
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)          ATH                ATH            ATH  ATH            ATH  ATH        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                        ATH  ATH            ATH  ATH            ATH        ATH  
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)          ATH                                            ATH        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                          ATH                          ATH          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

JUNE T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                ATH            ATH
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                  ATH            ATH              
BG BLUE 508 HANSE 2020                    ATH            ATH  ATH                          ATH
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                            
BAVARIA C42  2023 (ATH)      ATH            ATH                                          
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)    ATH                              ATH            ATH  ATH            ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)          ATH                                      ATH            
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)    ATH                ATH            ATH               ATH            ATH
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)      ATH            ATH                                          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

JULY S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BG BLUE 508 HANSE 2020                              ATH            ATH                    
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)  ATH            ATH                ATH                          ATH      
BAVARIA C42  2023 (ATH)  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH    
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                              ATH            ATH                    
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)              ATH                ATH                          ATH      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  ATH            ATH ATH             ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH    
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
                                                               

 

AUGUST T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BG BLUE 508 HANSE 2020                                      ATH            ATH            
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                    ATH          
BAVARIA C42  2023 (ATH)        ATH              ATH                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)        ATH              ATH  ATH            ATH                          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

SEPTEMBER F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            ATH
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                  ATH            ATH                              ATH
BG BLUE 508 HANSE 2020    ATH                          ATH ATH                          ATH  ATH
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                              ATH  ATH                          ATH  
BAVARIA C42  2023 (ATH)                  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                  ATH                          ATH                
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            ATH
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS) ATH   ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

OCTOBER S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                          ATH                                    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                          ATH                                    
BG BLUE 508 HANSE 2020                          ATH                                    
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)            ATH                ATH                                  
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                            ATH            ATH                      
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                ATH                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)            ATH                                                  
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

NOVEMBER W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                            
BG BLUE 508 HANSE 2020                                                            
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                    ATH                                        
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

 

DECEMBER F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
BAVARIA C42  2023 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

 

Copyright © 2014 Caretta Yachts All Rights Reserved
Designed by Webmaze.


Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".