JANUARY S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              

 

FEBRUARY W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                        
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                        
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                        
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                        
Selini 325 HANSE 2012(ATH & KOS)                                                        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                        
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                        
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                        

 

MARCH W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            ATH  
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                      ATH            ATH                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              

 

APRIL S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                ATH            ATH               ATH                
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                           ATH            ATH  ATH  
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)               ATH             ATH                ATH            ATH  ATH  
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                            ATH            ATH  ATH  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                ATH                          ATH  
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)        ATH            ATH                       ATH            ATH  ATH-  
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)               ATH                ATH                          ATH  
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)             ATH            ATH                                ATH  
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                            ATH            ATH    

 

MAY M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  4        ATH  ATH            ATH                MYK            MYK          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)          ATH                KOS           KOS   KOS      5      KOS          
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)    ATH        ATH            ATH        ATH                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                        ATH                    ATH  ATH
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)          ATH                              ATH          

 ATH

         
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)  1  ATH      MYK            MYK      MYK            MYK                    PAR  
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)    ATH        ATH                          ATH  ATH        2    ATH          
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)          KOS                KOS                          KOS          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)          ATH  ATH            ATH                      ATH                
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)           ATH            ATH                             ATH         

 

JUNE T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)      MYK            MYK               ATH            PAR  PAR            PAR
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                    KOS            KOS KOS            LAV  LAV            LAV
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                         ATH                        ATH            ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)        ATH      ATH      ATH  ATH              ATH            ATH            
Joy 385 HANSE 2016(ATH)  ATH  ATH ATH                           ATH                ATH           ATH 
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                        PAR          ATH            ATH              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)     ATH             ATH                ATH                          ATH
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                    KOS            KOS                KOS            KOS
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)    ATH  ATH            ATH ATH            ATH  ATH          1               ATH
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)      ATH              ATH                          ATH ATH             ATH

 

JULY S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  PAR            MYK  MYK        1    MYK  MYK          MYK   LAY           

 LAY

 ATH    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)  LAV              LAV                          KOS  KOS            KOS  KOS    
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                ATH            ATH  ATH            ATH ATH            ATH  ATHH    
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)              ATH      ATH                      ATH     ATH          ATH    
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)  ATH      3     ATH ATH                            ATH                  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)   PAR           PAR  PAR            PAR  MYK              MYK  MYK          MYK  MYK    
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)  ATH    2      ATH    ΑΤΗ            ΑΤΗ  ATH                          ATH  ATH    
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  KOS            KOS  KOS                          KOS KOS      1      KOS  KOS    
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH) ATH            ATH ATH            ATH  ATH      1      ATH  ATH                  
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH) ATH                          ATH                                  

 

AUGUST T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  3      ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  PAR            PAR  PAR          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                      KOS                KOS            KOS            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)        ATH  ATH                          ATH  ATH            ATH  ATH          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)  ATH           ATH           ATH          1                ATH  ATH          
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                      ATH  ATH            ATH  ATH            ATH            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)        MYK MYK            MYK  MYK            MYK  MYK            PAR  PAR          
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                      ATH ATH              ATH  ATH                      
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)       1              KOS  KOS            KOS  KOS      1      KOS KOS          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)        ATH  ATH                          ATH   ATH        1               
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)          ATH                          ATH                          

 

SEPTEMBER F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH) MYK  MYK            MYK PAR             PAR  PAR            PAR                PAR
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)    ATH      6      ATH  ATH            KOS  KOS      7      KOS KOS            KOS  KOS
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)  ATH  ATH                          ATH ATH             ATH  ATH        1    ATH ATH 
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)  ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH
Joy 385 HANSE 2016(ATH)   ATH            ATH ATH            ATH ATH            ATH  ATH            ATH ATH
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)               PAR   PAR            PAR  PAR            PAR  PAR            MYK  MYK
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH) ATH ATH            ATH  ATH                          ATH  ATH      2      ATH  ATH
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                KOS KOS                    KOS KOS             KOS  KOS              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)  ATH  ATH            ATH  ATH                          ATH ATH            ATH ATH
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)   ATH            ATH ATH           ATH                             ATH

 

OCTOBER S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)           PAR  PAR            PAR  PAR            PAR      ΑΤΗ           ΑΤΗ    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)          KOS  KOS            LAV  LAV            KOS          KOS      8      LAV
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)            ATH  ATH            ATH                              ATH      
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                          ATH ATH            ATH  ATH            ATH        
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)            ATH  ATH            ATH ATH             ATH                      
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)            MYK                                                  
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)    1        ATH  ATH            ATH  ATH            ATH    ATH                  
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)            KOS  KOS            KOS KOS            KOS  KOS            KOS        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)            ATH  ATH            ATH               ATH            ATH        
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                          AH                                    

 

NOVEMBER W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)        KOS            ATH                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)     ATH                                                       
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016(ATH)                                                            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)        ATH            ATH                                        
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)            ATH                                                
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            

 

 

DECEMBER F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                              ATH            ATH    
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              

 

Copyright © 2014 Caretta Yachts All Rights Reserved
Designed by Webmaze.


Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".