JANUARY S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

FEBRUARY T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                        
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                        
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                        
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                        
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                        
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                        
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                        
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                        
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                        

 

MARCH T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

APRIL F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            ATH
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                            ATH
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                            ATH
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                            ATH
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            ATH
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                              ATH              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                              ATH            ATH  ATH
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            ATH
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

MAY S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)            MYK                MYK            MYK                      
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)            ATH                                                  
BIG BLUE 508 HANSE 2020            ATH                              ATH            MYK        
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)            ATH                ATH            ATH  ATH            ATH  ATH      
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)            ATH                                            ATH      
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)            ATH  ATH            ATH               ATH                    
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)            ATH                                                  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)            ATH                                                  
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)            ATH                                            ATH      
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                            ATH                          ATH  ATH      
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

JUNE W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)        ATH            ATH                              MYK          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)        ATH                          KOS                          
BIG BLUE 508 HANSE 2020        MYK            MYK  MYK            MYK  MYK                        
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)      ATH                ATH            ATH  ATH            ATH            
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)      ATH                                            ATH          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)      ATH  ATH            ATH                ATH                  ATH      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)       ATH                           ATH                          
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)        ATH                          ATH                ATH          
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)      ATH  ATH                          ATH                ATH          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                    ATH  ATH            ATH               ATH          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

JULY F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  MYK                ATH                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                               ATH                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020  MYK                ATH            ATH  ATH                            ATH  
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH  
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)            LEF            LEF                      LEF                
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)  ATH                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                               ATH            ATH                ATH  
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)    ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH ATH  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH  
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH  
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)  ATH                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014     

 

 

                                                       

 

AUGUST M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)          ATH                                                    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)          ATH                                                    
BIG BLUE 508 HANSE 2020          ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH                      
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)          ATH  ATH            ATH                MYK            PAR          
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)          LEF  LEF                                        ATH          
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                          ATH                          ATH          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)          ATH  ATH            ATH                                      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)         ATH   ATH            ATH  ATH            ATH  ATH                      
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)          ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH                      
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)          ATH  ATH            ATH                                      
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                        ATH                      
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

SEPTEMBER T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                ATH            
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                            ATH
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)      MYK                          MYK  MYK                          
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)     ATH             ATH              ATH  ATH            ATH  ATH            ATH
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)      ATH            ATH                                          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                  ATH            ATH ATH            ATH
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)    ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)    ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)      ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                ATH  ATH            ATH              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

OCTOBER S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)              ATH                                                
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)              ATH                ATH            ATH                    
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)  ATH            ATH                ATH            ATH                    
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)  ATH            ATH                                                
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)  ATH            ATH                                                
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  ATH            ATH                                                
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)  ATH            ATH                                                
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

NOVEMBER T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                            
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                            
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                            
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            

 

 

DECEMBER T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
BIG BLUE 508 HANSE 2020                                                              
KATRIN BAVARIA C45/2020 (ATH)                                                              
SUPER PUMA BAVARIA C45/2021 (ATH)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              

 

 

Copyright © 2014 Caretta Yachts All Rights Reserved
Designed by Webmaze.


This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.