JANUARY W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
508 HANSE 2020                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

FEBRUARY S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                          
508 HANSE 2020                                                          
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                          
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                          
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                          
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                          
Selini 325 HANSE 2012(ATH & KOS)                                                          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                          
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                          
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                          

  

MARCH S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
508 HANSE 2020                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

APRIL W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                  ATH          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                ATH                ATH            
508 HANSE 2020                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                  ATH          
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                  ATH          
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                 ATH          
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                  ATH          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                            

 

MAY F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                MYK                                            MYK  
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                  ATH            ATH  ATH            ATH                  
508 HANSE 2020                                ATH            ATH                  
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)    ATH            ATH  ATH            ATH                                
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH) ATH ATH            ATH            ATH            ATH                    ATH  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)  ATH                                           ATH                
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  ATH                                            KOS                
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)  ATH                              ATH                          ATH    
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)        ATH                      PAR                                

 

JUNE M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)          MYK                                                  
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)            ATH            ATH                                    
508 HANSE 2020      MYK                  MYK                PAR            PAR        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                          ATH            ATH                      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                        ATH    ATH            ATH                      
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                      ATH                      
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)          KOS                              KOS            KOS        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                       ATH                    
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)            ATH                          ATH                      

 

JULY W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)        MYK            MYK  MYK            MYK                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)        KOS                          ATH  ATH            ATH              
508 HANSE 2020                                    ATH            ATHGT              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                      ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)            ATH                                                  
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                      ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                      KOS                          KOS              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                    ATH                                          
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

 

AUGUST S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  ATH            ATH                                                
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)  ATH            ATH                              ATH                  
508 HANSE 2020                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)  ATH            ATH                                                ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              ATH
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)              ATH  ATH            ATH  ATH            ATH                    
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              ATH
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)              ATH  ATH            ATH  ATH            ATH                    
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)              ATH  ATH            ATH ATH             ATH                    
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)               ATH                                         ATH      

 

SEPTEMBER T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                      PAR            PAR          
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                    ATH ATH                      
508 HANSE 2020                        ATH            ATH                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                          ATH                                  
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                          ATH            ATH            ATH          
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                    ATH        
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                            

 

OCTOBER T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)    KOS                                                          
508 HANSE 2020                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                    ATH                          ATH                
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)    ATH                                                          
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

 

NOVEMBER S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                            
508 HANSE 2020                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                            
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                            
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                            
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                            
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                            

 

DECEMBER T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
508 HANSE 2020                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

Copyright © 2014 Caretta Yachts All Rights Reserved
Designed by Webmaze.


This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.