JANUARY T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

FEBRUARY F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                        
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                        
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                        
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                        
Selini 325 HANSE 2012(ATH & KOS)                                                        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                        
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                        
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                        
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                        

 

MARCH F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

APRIL M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)            ATH            ATH                              ATH      
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                      ATH      
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)              ATH            ATH              ATH            ATH  ATH      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                        ATH                    
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                          ATH            MYK     MYK                  MYK
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                        ATH            ATH  ATH      
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                          KOS            KOS                      
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                        ATH                    
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                        ATH                  ATH            ATH      

 

MAY W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)        ATH            ATH                MYK            MYK              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)      ATH  ATH            ATH                ATH            ATH ATH            KOS
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)     ATH    ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)      ATH  ATH            ATH  ATH                          ATH  ATH            ATH
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)      ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  LAV            LAV  LAV            ATH
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)      MYK            MYK MYK                             MYK              
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)      ATH                              ATH            ATH              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)        KOS                          KOS  KOS                          KOS
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)      ATH                                            ATH            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)        ATH  ATH            ATH                                        

 

JUNE S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)  PAR            PAR  PAR            PAR                PAR            PAR  PAR  
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)  KOS                          KOS KOS            KOS  KOS            KOS  KOS  
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                ATH            ATH  ATH            ATH                ATH  
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)               ATH             ATH  ATH                          ATH    
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH  
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)  PAR              PAR            PAR      ATH                          
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH                          ATH ATH  
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)  KOS            KOS KOS            KOS  KOS            KOS  KOS            KOS  KOS  
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                            ATH                ATH            ATH  ATH  
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                              ATH            ATH                ATH  ATH

 

JULY M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)         PAR   PAR            PAR  MYK            MYK  MYK            MYK  MYK        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)          KOS  KOS            KOS  KOS            KOS  KOS            KOS  KOS        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)          ATH  ATH                          ATH  ATH            ATH  ATH        
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)              ATH                  ATH            ATH            ATH      
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                      ATH  ATH                      
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)    ATH          ATH                                                
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)          ATH  ATH            ATH  ATH                          ATH  ATH        
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)          KOS KOS             ATH                            KOS  KOS        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)          ATH  ATH              ATH            ATH  ATH            ATH  ATH  ATHGG      
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                               
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                              ATH                                

 

AUGUST T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                  PAR  PAR                          PAR  PAR              PAR
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)    KOS  KOS            KOS  KOS                          KOS  KOS            KOS  
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)    ATH ATH             ATH  ATH            ATH ATH            ATH  ATH            ATH  ATH
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)      ATH            ATH ATH                         ATH  ATH            ATH  
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)    ATH                ATH                                        ATH ATH
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                               
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                    ATH  ATH          ATH  ATH            ATH ATH            ATH  ATH
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)    KOS                              KOS            KOS KOS            KOS KOS
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)      ATH                          ATH  ATH            ATH  ATH              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                      ATH            ATH                          ATH  ATH
SEPTEMBER S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)            PAR  PAR            MYK  MYK            MYK  MYK            MYK  MYK    
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)              KOS                          KOS  KOS            ATH  ATH    
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)            ATH  ATH             ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH    
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)            ATH ATH            ATH          ATH                  ATH  ATH    
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                          ATH  ATH                          ATH  ATH    
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)               ATH            ATH             ATH          MYK          
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)            ATH  ATH            ATH  ATH                          ATH  ATH    
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                          KOS  KOS            KOS  KOS            KOS  KOS    
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH            ATH  ATH    
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)            ATH  ATH           ATH  ATH            ATH  ATH                  

 

OCTOBER T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)        MYK  MYK            ATH                                        
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)        ATH  ATH            ATH                                        
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                      ATH ATH            ATH  ATH            ATH  ATH          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                      ATH  ATH                          ATH            
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)        ATH ATH             ATH  ATH            ATH                          
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)        ATH      PAR            PAR          ATH                ATH          
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                      ATH                ATH            ATH  ATH          
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)        KOS  KOS            KOS  KOS            KOS    KOS            KOS KOS        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                        ATH                          ATH      ATH    ATH  
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)        ATH  ATH            ATH               ATH            ATH            

 

NOVEMBER F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                            
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                            
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                  ATH                                          
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)            ATH            ATH                                    
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                            
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                                                            ATH
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)  ATH                ATH -                           ATH                
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)    KOS                                                        
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                            
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                            
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                            
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                  ATH      ATH                                    

 

DECEMBER S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
YACHTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anassa 56 BAVARIA 2014 (ATH)                                                              
Searex 56 BAVARIA 2014 (ATH & KOS)                                                              
Sugar 455 HANSE 2017 (ATH)                                                              
Genesis 449 JEANNEAU 2017 (ATH)                                                              
Joy 385 HANSE 2016 (ATH)                                                              
Oceana 37 BENETEAU 2009 (ATH)                          ATH                                    
Hey Jo 345 HANSE 2014 (ATH)                                                              
Selini 325 HANSE 2012 (ATH & KOS)                                                              
Josefin 325 HANSE 2013 (ATH)                                                              
Dionisis 41 BAVARIA 2014                                                              
Paki Nafi 430 HANSE 2008 (ATH)                                                              
Promise 43 Beneteau 2009 (Ath)                                                              

 

Copyright © 2014 Caretta Yachts All Rights Reserved
Designed by Webmaze.


This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.